• Самсонов А.

    [Фото]

    Самсонов А.

    Г.Лебедев, А.Самсонов Проспект Калинина, 1970